جدیدترین مطالب
خانه / عمومی و آزاد / پاورپوینت در مورد كارآفريني

پاورپوینت در مورد كارآفريني

پاورپوینت در مورد كارآفريني فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 45               نقش های کارآفرینان (فلسفه وجودی کار آفرینی ) عامل ایجاد و توزیع ثروت، برانگیزنده توسعه اقتصادی جامعه یا به عبارتی موتور رشد و توسعه اقتصادی . عامل اشتغا ل زایی . عا مل انتقا ل تکنولوژی . عا مل ترغیب و تشویق سرما یه‌گذا ری . عا مل شنا خت، ایجا د و گسترش بازارهای جدید . عا مل تعامل در اقتصاد پویا . عا مل تحول و  تجدید حیا ت ملی و محلی (کارآفرینی فرا تر از شغل و حرفه است، یک شیوه زندگی است) عا مل کاهش بوروکراسی اداری (کاهش پشت میزنشینی و مشوق عمل گرایی و ) .   عا مل نوآوری و روا ن کننده تغییر .   به عنوان یکی از عوامل تولید مثل زمین، سرمایه، انسان و   عا مل تحریک و تشو یق حس رقابت .   عا مل تحریک، ترکیب و مهیا کردن عوامل تولید .   عا مل ساماندهی منابع و استفاده اثربخش از آنها .   عا مل یکپارچگی و ارتباط  بازارها . عا مل رفع خلل، شکا فها و  تنگناهای  بازار و اجتماع . …

نوشته های مشابه

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*